Normaal € 16,00
Vrienden € 14,50
CJP/student € 14,50
Plaats reserveren in ons restaurant?
Theater
dinsdag 15 oktober, 20:30 uur
Superkapitalisten

Een intelligente en geestige voorstelling over Ayn Rand en Alan Greenspan. Door Sieger Sloot en Eva Marie de Waal 

‘Egoïsme zou de belangrijkste drijfveer van de mens moeten zijn. Je moet alleen datgene doen wat je zelf wilt; dat is uiteindelijk het beste voor de wereld,’ aldus Ayn Rand. Deze invloedrijke Amerikaanse filosofe was bevriend met een van de machtigste mannen ter wereld, Alan Greenspan, negentien jaar lang voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. In 2008 breekt de kredietcrisis uit. Het economische beleid van Greenspan, gevormd door het gedachtengoed van Rand, wordt hiervoor mede verantwoordelijk gesteld. Aan de vooravond van zijn verhoor door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden raakt Greenspan in paniek. Hoe heeft het zover kunnen komen?

De jonge theatermakers Eva Marie de Waal en Sieger Sloot zijn er niet op uit een historisch juiste reconstructie te geven. Ze zijn gefascineerd door het gedachtengoed van Rand. Aan de hand van het wereldberoemde boek ‘The Fountainhead’ waarmee Rand in 1943 doorbrak, proberen ze greep te krijgen op de ideeën van Rand en Greenspan en de mogelijke gevolgen van de crisis op hun eigen leven. Want anno 2013 wordt de onveranderde cultuur in de financiële sector pijnlijk zichtbaar. De banken lijken de politiek in hun greep te hebben. Is er nog een uitweg uit de crisis?

Superkapitalisten is de eerste produktie van mugmetdegoudentand onder de noemer ‘mugmetdevuurvliegen’. Onder deze naam gaat de groep samenwerkingen aan met jonge aan de Mug verwante theatermakers. Dat varieert van het beschikbaar stellen van de repetitieruimte tot, zoals bij Superkapitalisten, het op artistiek en productioneel niveau begeleiden van nieuw Nederlands repertoire.

Tekst en spel Eva Marie de Waal en Sieger Sloot

Tekstbijdrage Joan Nederlof

Eindregie Lineke Rijxman

www.mugmetdegoudentand.nl/superkapitalisten/index.html