Normaal € 16,00
Vrienden € 14,50
CJP/student € 14,50
Plaats reserveren in ons restaurant?
Theater
dinsdag 22 oktober, 20:30 uur
There is a discussion

 

“There is a discussion” ontleent zijn titel aan het gelijknamige werk van de conceptuele kunstenaar Ian Wilson.

In THERE IS A DISCUSSION, een monoloog ontvangt Marien Jongewaard  zijn publiek in een intieme setting. Hij praat over de geschiedenis van een man, een kunstenaar, die lang een jongen is gebleven, heeft volhard in een dwarse en rebellerende houding en altijd de vrijheid heeft genomen om met veel energie de dingen te doen die hij belangrijk vindt.
De man die Marien Jongewaard hier speelt, vertelt hoe het hem is vergaan, als voormalig beeldenstormer die steeds meer de waarde van tradities is gaan inzien, als drukke prater die heeft moe- ten leren luisteren, als bevlogen zoeker die niet alleen de open ruimte maar ook de muren heeft leren kennen, als man die de over- gang heeft gemaakt van ‘alles kan nog’ naar ‘dit is het dus’.
THERE IS A DISCUSSION, een monoloog ontleent zijn titel aan het werk ‘There is a discussion’ van de conceptuele kunstenaar Ian Wilson. Door deze woorden op te schrijven en openbaar te maken genereert Wilson discussie, meningsvorming, inventiviteit – en dat is wat Marien Jongewaard met zijn werk ook voor ogen staat.
Idee en spel Marien Jongewaard  tekst Rob de Graaf  techniek René Rood  zakelijke leiding Marten Oosthoek  publiciteit Bureau tamtam  grafisch ontwerp Maarten Evenhuis
www.nieuwwest.com