Emiel Sikkema & Wieko Timersma
Normaal 19,50 euro
Vrienden 18 euro
CJP/student 18 euro
Plaats reserveren in ons restaurant?
Muziek
try out
vrijdag 18 oktober, 20:30 uur
Emiel Sikkema & Wieko Timersma
Berlin [syncronized] - ism Burgerweeshuis

De productie Berlin [Synchronized], is een bewerking van het album Berlin, één van de invloedrijkste albums uit de geschiedenis van de popmuziek. De meest ambitieuze artistieke productie van Lou Reed.

Door inzet van hedendaagse digitale audio en video- en animatie technieken wordt het literaire nalatenschap van Reed muzikaal en beeldend uitvergroot. Simultaan met de video projectie voeren musici (vocalisten, gitaristen, pianist, cellist en percussionist) het album Berlin live uit.

Met Berlin kon Reed zijn literaire en artistieke ambities realiseren. Reed voltooide het album Berlin in 1973. Na drieëndertig jaar, in december 2006 voerde hij het werk voor het eerst live uit tijdens een aantal optredens in Europa en New York. Van de vijf concerten in New York met o.a. met gitarist Steve Hunter en vocalist Anthony verscheen in 2008: Lou Reed, Berlin Live at St.Ann’s-Warehouse. Het origineel uit 1973, oorspronkelijk bedoeld als theateruitvoering is wegens financiële problemen nooit uitgevoerd.

Een belangrijk uitgangspunt binnen deze productie zijn de teksten van Lou Reed. Berlin was, volgens Reed, het eerste album waarin hij zijn literaire en artistieke ambities kon realiseren. Reed’s grimmige teksten vertellen het verhaal van het uiteenvallende huwelijk tussen twee gedoemde verslaafden, Caroline en Jim. Hij beschrijft hoe het huwelijk van Caroline en Jim ontaardt in ontrouw, geweld en zelfmoord. Caroline wordt neergezet als een ontrouwe en promiscue vrouw, Jim wordt tussen een intens verlangen, kille minachting en kwaadwilligheid jegens haar heen en weer geslingerd. Onderliggende thematiek van ’Berlin‘ was volgens Reed jaloezie. Literaire en muzikale kwaliteiten zijn onoplosbaar verenigd binnen het oeuvre van Reed. Zijn teksten belichten issues die vandaag de dag nog relevant zijn zoals gender identiteit, seksualiteit en drugs gerelateerde problematiek. Reed heeft zichzelf altijd schrijver beschouwd waarvan hij zelf tot zijn spijt niet de waardering kreeg die hij volgens hemzelf zou verdienen. Naar aanleiding van ’Berlin‘ zou Reed een apologie formuleren voor zijn manier van schrijven en welbeschouwd voor alle kunst die heilige huisjes tart.

Het eerste deel van de voorstelling vertelt een muzikaal en visueel verbonden verhaal dat als opmaat dient tot het hoofdthema van Berlin,  met nummers als ‘Wating For My Man‘, ‘Venus In Furs‘ en ‘Sweet Jane’ uit Reed’s Velvet Underground tijd, die beschouwd kunnen worden als een prelude op ‘Berlin‘. Het stel uit ‘Sweet Jane‘ geeft een andere werkelijkheid te zien, even idealistisch als Berlin nihilistisch is. Net als Caroline, leeft Candy uit ‘Candy Says‘ in een milieu dat haar zal vernietigen. Haar diepe zelfvervreemding (I‘ve come to hate my body, and all that it requires in this world) is één bron van haar smart. Wat tegenwoordig geslachtsdysforie wordt genoemd, mondt uit in een zelfhaat die haar zo wanhopig maakt dat ze aan het leven wil ontkomen. Ze verlangt naar een tolerantere wereld.

Door inzet van hedendaagse digitale audio en video- en animatie technieken wordt het literaire nalatenschap van Reed muzikaal en beeldend uitvergroot. Simultaan met de video projectie voeren musici (vocalisten, gitaristen, pianist, cellist en percussionist) het album Berlin live uit. Vernieuwend binnen de productie is de toepassing van Augmented Reality techniek middels een AR-applicatie. Deze AR-app dient als creatieve ondersteuning aan de productie en de hedendaagse maatschappelijke discours die tot uiting komen; voor, tijdens en na het concert. Beeld, tekst en muziek verworden tot één kunstwerk.

De twee voormalige leden van de Groningse band Dark Ravens of Dance, Emiel Sikkema en Wieko Timersma spelen na vijfendertig jaar weer samen in deze productie. Dark Ravens of Dance opgericht in 1979 bestond een paar jaar, tot ongeveer 1984. Ze traden regelmatig op in Groningen, onder andere als voorprogramma van The Sound en Psychedelic Furs.

De productie Berlin [Synchronized] wordt mede mogelijk gemaakt door stichting FIRMA ZEITGEIST, Studio Kort, Vincent Hammingh Graphic Design, Theater Bouwkunde en het Burgerweeshuis. Na de voorstelling zullen de makers in gesprek gaan met het aanwezige publiek.

 

www.berlin-synchronized.com